Profil verejného obstarávateľa

Podprahová zákazka: Poskytnutie služieb zabezpečenia individuálnych medzinárodných spiatočných leteniek

1. Výzva na predkladanie ponúk
2. Formulár 41 O
3. Formulár 41 K
4. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
5. Správa o zákazke
6. Zmluva