Orgány

Valné zhromaždenie
Je najvyšším orgánom KŠZ. Tvoria ho delegáti členov KŠZ.

Výkonný výbor
Tvorí ho prezident, generálny sekretár, viceprezidenti ďalší členovia.

kukumbergPrezident
Marián Kukumberg

 

 

krizGenerálny sekretár
Zdenko Kríž

 

 

Členovia: Michal Čapla, Ľubor Halanda, Jozef Jurášek, Ján Mižúr, Viliam Sabol, Leopold Roman, Marián Čapla

 

Kontrolór KŠZ SR: Ing. Peter Králik