Dokumenty

Uznesenie 23. valného zhromaždenia SZTK
Smernica o používaní motorového vozidla

2012

ENGSO - Správa z 20. valného zhromaždenia (25.-26.05.2012)
Pracovný poriadok (jún 2012)
Stupnica platových taríf
Uznesenie z IX. VZ 2012
Pozvánka na IX. valné zhromaždenie
Príloha k IX. VZ - hlavné úlohy 2012-2013

2011

Uznesenie z 21. VZ SZTK
Uznesenie z VIII. VZ KŠZ
Valné zhromaždenie KŠZ - sprievodný list
Pozvánka na Valné zhromaždenie
Valné zhromaždenie - kľúč počet delegátov
Registratúrny plán ŠZ - vzor
Hlavné úlohy KŠZ SR na r. 2010-2011
Pripomienky KŠZ SR k návrhu Zákona o športe