Uznesenie - XVII. valné zhromaždenie KŠZ SR

novinka-ksz

Uznesenie z rokovania XVII. valného zhromaždenia Konfederácie športových zväzov SR, ktoré sa uskutočnilo v utorok 16. apríla 2019 od 13.00 hod. v aule  Domu športu v Bratislave na Junáckej ul. č. 6.

Uznesenie z XVII. VZ KŠZ SR 2019 [PDF]