Pozvánka na XVI. valné zhromaždenie KŠZ SR

novinka-ksz

Pozývame Vás na rokovanie XVI. valného zhromaždenia Konfederácie športových zväzov SR, ktoré sa uskutoční v utorok 24. apríla  2018 od 13.00 hod. v aule  Domu športu v Bratislave na Junáckej ul. č. 6.

Pozvánka na XVI. VZ KŠZ SR 2018 [PDF]