Z rokovania XV. valného zhromaždenia KŠZ SR

novinka-ksz

Zväzy sa zhodli na potrebe „strechy“

Aula bratislavského Domu športu bola v stredu popoludní miestom 15. valného zhromaždenia Konfederácie športových zväzov SR. Delegáti zo 42  združených športových zväzov diskutovali okrem tradičného programu aj o budúcnosti slovenského športu a na záver sa konali i voľby prezidenta a členov Výkonného výboru KŠZ SR. Na rokovaní sa po prvý raz od vzniku tejto organizácie (1990) zúčastnil aj prezident SOV, ktorý prichádza s iniciatívou vytvorenia spoločnej „strechy“ slovenského športu na báze Slovenského olympijského výboru. Anton Siekel racionálne zdôvodnil potrebu takejto organizácie ako silného a rešpektovaného partnera štátu pri riešení problémov slovenského športu. Informoval aj o krokoch SOV, ktoré už podnikol  na spustenie procesu vedúceho v priebehu približne dvoch rokov k vytvoreniu Slovenského olympijského a športového výboru.
Delegáti valného zhromaždenia jednomyseľne podporili túto iniciatívu. Požadovali aj novelizáciu zákona o športe, najmä zmeny vo vzorci na výpočet dotácií ako aj odbúranie veľkej, často zbytočnej administratívy, direktívneho určovania percent na jednotlivé oblasti činnosti zväzov. Nutnosťou je aj urýchlené sfunkčnenie nového informačného systému. Súčasný stav komplikuje o.i. život Sekcii štátnej starostlivosti o šport MŠVVaŠ SR, ale najmä športovým odborníkom zo zväzov, ktorí sa nemôžu v systéme zaregistrovať, hoci im to ukladá zákon.

 

20170426 135138

Záber z rokovania 15. VZ KŠZ SR.
Na obrázku zľava: Anton Siekel, prezident  SOV, Miloš Benca, prezident ZTŠČ SR,  Marián Kukumberg, prezident KŠZ SR, Zdenko Kríž, generálny sekretár  KŠZ SR,  Jozef  Liba, generálny sekretár SOV, Michal Čapla,  viceprezident  KŠZ SR, Jozef Jurášek a Leopold Roman, členovia VV KŠZ SR. Foto: Samuel Koniar


    
Valné zhromaždenie opätovne zvolilo za prezidenta KŠZ SR jednomyseľne Mariána Kukumberga. Členmi výkonného výboru na 4 – ročné obdobie sa stali: Jozef Jurášek (triatlon), Ján Mižúr (orientačné športy), Leopold Roman (karate), Ľubor Halanda (volejbal), Michal Čapla (kulturistika, fitness a silový trojboj), Viliam Sabol (kick box), Milan Ladiver (hokejbal). Ďalším členom je generálny sekretár KŠZ SR Zdenko Kríž, ktorý má mandát ešte dva roky. VZ KŠZ SR schválilo aj rozpočet na rok 2017, na ktorý sa skladajú členským príspevkom združené zväzy.

Zdenko Kríž

Zameranie činnosti KŠZ SR na r. 2017 a ďalšie obdobie [doc]