Pozvánka na XV. valné zhromaždenie KŠZ SR

novinka-ksz

Pozývame Vás na rokovanie XV. valného zhromaždenia Konfederácie športových zväzov SR, ktoré sa uskutoční v stredu 26. apríla  2017 od 13.00 hod. v aule  Domu športu v Bratislave na Junáckej ul. č. 6.

Pozvánka na XV. VZ KŠZ SR 2017 [PDF]
Kľúč na nomináciu delegátov športových zväzov na XV. VZ KŠZ SR [PDF]