Športfestival 2016

sport-fest2016 th

V sobotu, 17. decembra 2016, sa na trenčianskom výstavisku Expo center, uskutočnil už 6. ročník multišportovej akcie s názvom Športfestival, sa sa predstavili predovšetkým neolympijské športy.

sport-festival2016 th